Searching...
Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Cơ sở bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Điều này sẽ được đơn giản hóa nếu bạn tới Trọng Tín Law. Với các chuyên viên tư vấn sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc và những khó khăn của bạn khi xin giấy chứng nhận này. Về thủ tục và hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Trọng Tín Law xin đưa ra như sau:

1. Điều kiện để xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp;
 • Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ) hoặc tên xã, phường … số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có);
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Đối với Doanh nghiệp tư nhân:
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu quy định;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh:
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu;
 • Dự thảo điều lệ công ty: Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần kèm theo các bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;
 • Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh, của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu;
 • Dự thảo điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác;
 • Danh sách người đại diện theo uỷ quyền kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Đối với hộ kinh doanh:
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình;
 • Hãy liên hệ ngay với Trọng Tín Law để được trợ giúp một cách tốt nhất.
Để có thêm thông tin hãy liên hệ tới đường dây tư vấn của chúng tôi!
Nguồn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét