Searching...
Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Tư vấn thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần được xem là công ty đối vốn, trong đó phần vốn góp của các cổ đông được chia thành các phần nhỏ bằng nhau được gọi là cổ phần. Đây là một trong những loại hình công ty mang tính phổ quát cao nhất trên thế giới, Công ty luật Trọng Tín Law sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn thành lập loại hình công ty này:

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

+ Tư vấn về tên của Công ty Cổ phần;
+ Tư vấn trụ sở chính của Công ty;
+ Tư vấn về vốn điều lệ và vốn pháp định;
+ Tư vấn về ngành nghề kinh doanh: (ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ, các điều kiện khác về ngành nghề) ;

Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty, bao gồm:

+ Tư vấn về Cổ đông sáng lập và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
+ Tư vấn các công việc cần và phải làm sau khi thành lập Công ty Cổ phầni;
+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần (qua email, thư, fax);
Theo nhu cầu của khách hàng, văn phòng sẽ trực tiếp soạn thảo hồ sơ:
+ Lập hồ sơ thành lập công ty cổ phần (bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, Điệu lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật);
+ Soạn thảo hồ sơ nội bộ của Công ty cổ phần (bao gồm: Điều lệ Công ty cổ phần, biên bản góp vốn thành lập Công ty cổ phần, bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ và thông báo lập sổ cổ đông…).
Ngoài ra, Văn phòng còn cung cấp miễn phí văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua e – mail, website trongtinlaw.com).

Dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng sau thành lập:

Với mong muốn luôn mang đến dịch vụ tư vấn tốt nhất cho khách hàng,Trọng Tín Law hỗ trợ :
- Tư vấn miễn phí, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí tại trang chủ Trọng Tín Law ;
- Giảm 10% tất cả các dịch vụ kế tiếp … nhằm thể hiện sự tri ân đến quý khách hàng ;
Ics Việt tự tin đồng hành cùng quý khách hàng, doanh nghiệp trên con đường phát triển ! Với phương châm vàng : “Kiến tạo thành công!