Searching...
Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Hồ sơ công bố mỹ phẩm

Trọng Tín Law cung cấp dịch vụ tư vấn công bố mỹ phẩm và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ công bố mỹ phẩm cho những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm. Để làm hồ sơ công bố mỹ phẩm bạn cần chuẩn bị những thủ tục sau:

Hồ sơ công bố mỹ phẩm gồm có:

Đối với những sản phẩm mỹ phẩm, phụ thuộc vào loại sản phẩm mỹ phẩm đó nhập khẩu hay sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước mà có những thủ tục khác nhau. Trọng Tín Law sẽ cung cấp thủ tục chi tiết từng loại sản phẩm mỹ phẩm cụ thể như sau:

Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu:

  • Đơn đăng ký công bố mỹ phẩm;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký lưu hành mỹ phẩm;
  • Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở đứng tên đăng kí lưu hành sản phẩm(POA) (được hợp pháp hóa lãnh sự);
  • Công thức: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần;
  • Giấy phép lưu hành tự do CFS (được hợp pháp hóa lãnh sự).

Thủ tục công bố mỹ phẩm trong nước:

  • 02 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho mỗi sản phẩm mỹ phẩm (phụ lục số 01-MP) và bản mềm của Phiếu công bố (copy vào USB, DVD, CD-ROM…) của hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm này;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất;
  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).
Nếu còn thắc mắc hay trở ngại nào liên quan đén hoạt động công bố mỹ phẩm hãy liên hệ với chúng tôi, chuên viên của Trọng Tín Law sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét