Searching...
Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Xin công văn giải tỏa hàng hóa

Trọng Tín Law là một trong những công ty luật lớn nhất cả nước, chúng tôi có nhiều chi nhánh tại các cửa hải quan hay cửa khẩu để giúp bạn giải tỏa hàng hóa, liên hệ ngay tới Trọng Tín Law để làm công văn giải tỏa hàng hóa !
Thủ tục xin công văn giải tỏa
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng)
 • Certificate of Origin – C/O (02 bản sao y công chứng)
 • Certificate of The Free Sales (02 bản sao y công chứng)
 • Order Confirmation
 • Commercial Invoice
 • Packing List
 • Ocean Bill Of Lading
 • Công văn xin giải tỏa lô hàng (Trọng Tín Law soạn thảo)
Thời gian: 07 ngày làm việc
Lưu ý: Sau khi tiến hành giải tỏa lô hàng, Doanh nghiệp tiến hành thủ tục công bố tiêu chuẩn sản phẩm để lưu hành trên thị trường Việt Nam !

Hồ sơ xin công văn giải tỏa hàng hóa:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao).
 • Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa.
 • Bản sao chứng từ liên quan đến lô hàng nhập về.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét